เลือกตั้งประธาน YEC Songkhla ปีบริหาร 2564-2566

งานเลือกตั้งประธาน YEC Songkhla ปีบริหาร 2564-2566 นางสาว จิตจัณ สาระวิโรจน์ ได้รับเลือกเป็นประธาน Yec Songkhla รุ่นที่ 5 ด้วยมติเป็นเอกฉันท์

Previous หอการค้าจังหวัดสงขลา จัดประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชนจังหวัดสงขลา (กกร.) เพื่อรับฟังการแถลงนโยบายและวิสัยทัศน์ของผู้ลงสมัครนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่

Leave Your Comment

พันธมิตรหอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

The Songkhla Chamber of Commerce

สำนักงาน

29 ถ.โชติวิทยะกุล4 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น.

© 2021 The Songkhla Chamber of Commerce. ALL RIGHTS RESERVED.