เชิญชวน นายจ้าง ลูกจ้าง ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงความคิดเห็น “ผลกระทบ จากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ”

เชิญชวน นายจ้าง ลูกจ้าง ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงความคิดเห็น “ผลกระทบ จากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ”

Previous หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมพิธีส่งมอบบ้านให้กับ ยายฉาย – ตาสวัสดิ์ ทองแกมแก้ว กลุ่มผู้เปราะบางทางสังคมในพื้นที่ตำบลท่าข้าม

Leave Your Comment

พันธมิตรหอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

The Songkhla Chamber of Commerce

สำนักงาน

29 ถ.โชติวิทยะกุล4 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น.

© 2021 The Songkhla Chamber of Commerce. ALL RIGHTS RESERVED.