หอการค้าจังหวัดสงขลา ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมเจ้าหน้าที่หอการค้าจังหวัดทั่วประเทศ ประจำปี 2566

วันที่ 24 – 26 กุมภาพันธ์ 2566 หอการค้าจังหวัดสงขลา ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมเจ้าหน้าที่หอการค้าจังหวัดทั่วประเทศ ประจำปี 2566 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ การจัดทำระบบฐานข้อมูลสมาชิกหอการค้าจังหวัด ระบบ Application TCC Connect และการจัดเตรียมเอกสารประกวดรางวัลหอการค้ายอดเยี่ยม เพื่อที่ให้สามารถนำมาปฏิบัติงานของหอการค้าจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Previous เพิ่มช่องทางการขายและประชาสัมพันธ์ร้านค้า/สถานประกอบการ ผ่านแอปพลิเคชัน TCC Connect

Leave Your Comment

พันธมิตรหอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

The Songkhla Chamber of Commerce

สำนักงาน

29 ถ.โชติวิทยะกุล4 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น.

© 2021 The Songkhla Chamber of Commerce. ALL RIGHTS RESERVED.