หอการค้าจังหวัดสงขลา และ สมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดสงขลา ร่วมประชุมเพื่อวางแผนงานดำเนินการสร้างที่อยู่อาศัยและสำรวจพื้นที่ช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยให้กับกลุ่มผู้เปราะบางในเขตพื้นที่ตำบลท่าข้าม

วันนี้ 14 กุมภาพันธ์ 2566 นายธนวัตน์ พูนศิลป์ ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา และ นายวรัชญ์ ปริสุทธิ์กุล นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดสงขลา ร่วมประชุมเพื่อวางแผนงานดำเนินการสร้างที่อยู่อาศัยและสำรวจพื้นที่ช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยให้กับกลุ่มผู้เปราะบางในเขตพื้นที่ตำบลท่าข้าม จำนวน 2 ราย โดยได้รับเกียรติจาก ดร. สินธพ อินทรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เป็นผู้นำในการสำรวจพื้นที่ในครั้งนี้ ณ เขตพื้นที่ ม.2 และ ม.8 ตำบลท่าข้าม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

Previous รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดสงขลา ปี 2565

Leave Your Comment

พันธมิตรหอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

The Songkhla Chamber of Commerce

สำนักงาน

29 ถ.โชติวิทยะกุล4 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น.

© 2021 The Songkhla Chamber of Commerce. ALL RIGHTS RESERVED.