หอการค้าจังหวัดสงขลา เข้าพบ นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เพื่อเสนอแนวทางในการขับเคลื่อนการปฎิรูปเศรษฐกิจจังหวัดสงขลา ตามข้อเสนอของภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องในจังหวัดสงขลา

วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 นายธนวัตน์ พูนศิลป์ ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา เข้าพบ นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เพื่อเสนอแนวทางในการขับเคลื่อนการปฎิรูปเศรษฐกิจจังหวัดสงขลา ตามข้อเสนอของภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องในจังหวัดสงขลา ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านเกษตร ด้านการท่องเที่ยว และด้านการค้า การลงทุน พร้อมร่วมหารือการลงพื้นที่ของคณะกรรมการปฎิรูปเศรษฐกิจ หอการค้าไทย (ระหว่างวันที่ 5 – 6 สิงหาคม 2565 ณ พื้นที่จังหวัดสงขลา) ณ ตำหนักเขาน้อย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

Previous หอการค้าจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย ผู้แทนจากภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางในการขับเคลื่อนการปฎิรูปเศรษฐกิจจังหวัดสงขลา

Leave Your Comment

พันธมิตรหอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

The Songkhla Chamber of Commerce

สำนักงาน

29 ถ.โชติวิทยะกุล4 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น.

© 2021 The Songkhla Chamber of Commerce. ALL RIGHTS RESERVED.