หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนและหน่วยงานรัฐมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามทุจริต ประจำภาค 9

วันที่ 10 มีนาคม 2566 นายทรงพล จังศิริวัฒนธำรง ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนและหน่วยงานรัฐมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามทุจริต ประจำภาค 9 ที่สำนักงาน ปปช.สงขลา

มีประเด็นที่จะได้ทำงานร่วมกันกับ ปปช โดยผมเสนอเรื่องการออกแบบหลักสูตรที่ทาง ป.ป.ช ทำคือ หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ว่าควรจะเอาตัวอย่างที่เป็น แบบอย่างที่ดี จากผู้ประกอบการ หรือนักธุรกิจ หรือคนที่ได้รับรางวัลบุคคลดีเด่นในจังหวัดสงขลา ที่ประกอบธุรกิจแบบมีธรรมาภิบาล (Good Corporate Governance) มาเป็นแบบอย่างให้นักเรียน นักศึกษาในหลักสูตร ได้เห็นวิธีการทำธุรกิจแบบมีธรรมาภิบาลและประสบความสำเร็จ สร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชน ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของอนาคตของชาติ
หลังจากนี้ต่อไปทาง ปปช ก็จะมาทำงานภาคส่วนนี้ร่วมกับหอการค้า

Previous หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดงาน โดนใจ ออนทัวร์ ทั่วไทย

Leave Your Comment

พันธมิตรหอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

The Songkhla Chamber of Commerce

สำนักงาน

29 ถ.โชติวิทยะกุล4 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น.

© 2021 The Songkhla Chamber of Commerce. ALL RIGHTS RESERVED.