หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 20/2564 – 2565

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 นายธนวัตน์ พูนศิลป์ ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 20/2564 – 2565 โดยมีประเด็นสำคัญเรื่องการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 และการเลือกตั้งคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดสงขลา ปีบริหาร 2566-2567 ทั้งนี้ ในที่ประชุมได้เสนอข้อคิดเห็นและแนวทางในการบริหารหอการค้าจังหวัดสงขลา ในปีบริหาร 2566-2567 ณ ห้องประชุมชั้น3 หอการค้าจังหวัดสงขลา

Previous หอการค้าจังหวัดสงขลา ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมเจ้าหน้าที่หอการค้าจังหวัดทั่วประเทศ ประจำปี 2566

Leave Your Comment

พันธมิตรหอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

The Songkhla Chamber of Commerce

สำนักงาน

29 ถ.โชติวิทยะกุล4 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น.

© 2021 The Songkhla Chamber of Commerce. ALL RIGHTS RESERVED.