หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมสัมมนาโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงานจังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กิจกรรมสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 นายธนวัตน์ พูนศิลป์ ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา มอบหมาย นายสมหมาย เจ่งถาวร กรรมการเลขาธิการ ร่วมสัมมนาโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงานจังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กิจกรรมสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ โดยมี นายเอกชัย เลิศวิบูลย์ลักษณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ณ ห้องลากูน่าควีนเอ ชั้น1 โรงแรมลากูน่า แกรนด์ แอนด์ สปา สงขลา
สำหรับการสัมมนาในวันนี้มีการบรรยายให้ความรู้ในเรื่องของการใช้เครื่องมือการแนะแนวอาชีพของกรมการจัดหางาน, ทิศทางการศึกษาสู่การขับเคลื่อนตลาดแรงงานไทยในยุค Next Normal, อาชีพใหม่น่าจับตามอง รองรับคน Gen Z, แนวโน้มความต้องการกำลังแรงงานในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลาและทิศทางตลาดแรงงานในอนาคต

Previous รายงานภาวะการค้าชายแดนไทย-มาเลเซีย และการค้าระหว่างประเทศจังหวัดสงขลา

Leave Your Comment

พันธมิตรหอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

The Songkhla Chamber of Commerce

สำนักงาน

29 ถ.โชติวิทยะกุล4 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น.

© 2021 The Songkhla Chamber of Commerce. ALL RIGHTS RESERVED.