หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 1 ” หนึ่งคนให้ หลายคนรับ ” ประจำปี 2566

วันที่ 6 มกราคม 2566 นายธนวัตน์ พูนศิลป์ ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา มอบหมาย นายสุปัญญา ลาภาโรจน์กิจ กรรมการเหรัญญิก ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 1 ” หนึ่งคนให้ หลายคนรับ ” ประจำปี 2566 โดยได้รับเกียรติจาก คุณถลัฏฐ์ พลรัตน์ ภริยานายอำเภอนาหม่อม ผู้แทนนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีฯ ณ ห้างโอเดียนแฟชั่นมอลล์ หาดใหญ่

Previous หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมคณะกรรมการยกระดับสงขลาไมซ์ซิตี้สู่การเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ (Medical and Wellness Tourism) ครั้งที่ 2/2566

Leave Your Comment

พันธมิตรหอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

The Songkhla Chamber of Commerce

สำนักงาน

29 ถ.โชติวิทยะกุล4 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น.

© 2021 The Songkhla Chamber of Commerce. ALL RIGHTS RESERVED.