หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมคณะกรรมการยกระดับสงขลาไมซ์ซิตี้สู่การเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ (Medical and Wellness Tourism) ครั้งที่ 2/2566

วันที่ 5 มกราคม 2566 นายธนวัตน์ พูนศิลป์ ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา มอบหมาย นายธีรภาพ ลิ่วลักษณ์ กรรมการหอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมคณะกรรมการยกระดับสงขลาไมซ์ซิตี้สู่การเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ (Medical and Wellness Tourism) ครั้งที่ 2/2566 โดยมี นายกองเอก พุทธ กฤชคงพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในที่ประชุมฯ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ทั้งนี้ หอการค้าฯ ได้เสนอประเด็นต่อที่ประชุม จำนวน 3 ประเด็น

  1. โครงการที่ภาคเอกชน ท้องถิ่นและสถาบันการศึกษาได้มาร่วมระดมแนวคิดกันด้านสุขภาพเชิงรักษาและป้องกัน อย่างครอบคลุม สื่อถึงจังหวัดสงขลามีจุดแข็งด้านนี้มาก แต่ไม่แนะนำทำใหม่ ให้เอาของที่มีอยู่รวบรวมมาใช้ และทำ pilot เลย เพื่อพิสูจน์ แนวคิด
  2. เชิงรุกกับมาเลเซีย คนในจังหวัดกลุ่มเป้าหมายว่า ต้องการอะไร หาเชื่อมโยงให้กับผู้ประกอบการท้องถิ่น และนำร่อง pilot ให้เร็ว เพื่อเป็นการพิสูจน์สมมติฐาน และเพื่อการพัฒนานโยบาย โครงการต่อไป
  3. ปัจจัยต่างๆที่ ทำให้ขวางกั้นระหว่างกลุ่มเป้าหมายกับภาคเอกชน ชุมชนในการดำเนินการ wellness medical tourism ให้ดำเนินการอย่างยืดหยุ่น
Previous หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมเป็นเกียรติในงานแถลงข่าวการจัดงานประเพณีแห่พระสะเดาะเคราะห์ประจำปี2566

Leave Your Comment

พันธมิตรหอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

The Songkhla Chamber of Commerce

สำนักงาน

29 ถ.โชติวิทยะกุล4 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น.

© 2021 The Songkhla Chamber of Commerce. ALL RIGHTS RESERVED.