หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมเข้าเยี่ยมคารวะอวยพรปีใหม่หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสงขลา ประจำปี 2565

วันที่ 27 ธันวาคม 2565 นายธนวัตน์ พูนศิลป์ ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย ทีมผู้บริหารหอการค้าฯ และ YEC ร่วมเข้าเยี่ยมคารวะอวยพรปีใหม่หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสงขลา ประจำปี 2565
1.ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2.นายชวกิจจ์ สุวรรณคีรี นายอำเภอหาดใหญ่
3.นางสาวฉัตร์สุดา ชุมแสง พาณิชย์จังหวัดสงขลา
4.นางจันทร์จิรา บางแสน อุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
5.นายจรูญ แก้วมุกดา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา
6.ดร.โสภี สงวนดีกุล ผอ.อาวุโสธนาคารแห่งประเทศไทย สนง.ภาคใต้
7.Mr. Muhammad Ridzuan Abu Yazid กงสุลใหญ่มาเลเซีย ประจำจังหวัดสงขลา

Previous หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดสงขลา

Leave Your Comment

พันธมิตรหอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

The Songkhla Chamber of Commerce

สำนักงาน

29 ถ.โชติวิทยะกุล4 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น.

© 2021 The Songkhla Chamber of Commerce. ALL RIGHTS RESERVED.