หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดสงขลา

วันที่ 26 ธ.ค. และวันที่ 28 ธ.ค. 2565 นายธนวัตน์ พูนศิลป์ ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย ทีมผู้บริหารหอการค้า คณะกรรมการหอการค้า และ YEC เป็นผู้แทน จาก มูลนิธิพาณิชย์สงเคราะห์ และ หอการค้าไทย ร่วมมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดสงขลา จำนวน 3 แห่ง ได้แก่
1. มูลนิธิท่งเซียเซี่ยงตึ้ง หาดใหญ่ จำนวน 50 ชุด รับมอบโดย ผู้แทนประธานมูลนิธิท่งเซียเซี่ยงตึ้ง
2. ที่ว่าการอำเภอรัตภูมิ จำนวน 50 ชุด รับมอบโดย นางสาววิไลลักษณ์ เรืองผล นายอำเภอรัตภูมิ
3. ที่ว่าการอำเภอสทิงพระ จำนวน 50 ชุด รับมอบโดย นายชัยเดช ปาละวงศ์ นายอำเภอสิทงพระ

Previous หอการค้าจังหวัดสงขลา ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.) สงขลา ครั้งที่4/2565

Leave Your Comment

พันธมิตรหอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

The Songkhla Chamber of Commerce

สำนักงาน

29 ถ.โชติวิทยะกุล4 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น.

© 2021 The Songkhla Chamber of Commerce. ALL RIGHTS RESERVED.