หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมรับรางวัลหอการค้ายอดเยี่ยมระดับประเทศ ประจำปี 2565 ติดต่อกัน 12 ปี

#รางวัลแห่งความภาคภูมิใจของหอการค้า “หอการค้ายอดเยี่ยม ประจำปี 2565” รางวัลที่ทรงคุณค่าของชาวหอการค้า…ผลงานที่ประจักษ์ ต่อสังคมและความตั้งใจมุ่งมั่นในการทำงานเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดและประเทศ

หอการค้าจังหวัดสงขลา นำทีมโดย นายธนวัตน์ พูนศิลป์ ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยรองประธาน เลขาธิการ กรรมการ และ YEC สงขลา ร่วมรับรางวัลหอการค้ายอดเยี่ยมระดับประเทศ ประจำปี 2565 ( 12 ปีซ้อน) ในงานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 40 Connect the Dots ENHANCING THAILAND COMPETITIVENESS เมื่อค่ำวันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 มอบโดย นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทย ณ จังหวัดอุบลราชธานี
ขอบคุณท่านประธาน ทีมบริหารหอการค้า คณะกรรมการหอการค้า น้องๆYEC และเจ้าหน้าที่หอการค้าสงขลา ที่ร่วมมือ ร่วมใจ ทุ่มเททำงาน สร้างสรรค์ผลงานและกิจกรรมต่างๆ ของหอการค้า ตลอดจนการร่วมมือที่ดีจากทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดสงขลา

Previous งานประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ปีที่ 20 พ.ศ.2565 “วิกฤตซ้อนวิกฤต พิชิตด้วยจรรยาบรรณ”

Leave Your Comment

พันธมิตรหอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

The Songkhla Chamber of Commerce

สำนักงาน

29 ถ.โชติวิทยะกุล4 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น.

© 2021 The Songkhla Chamber of Commerce. ALL RIGHTS RESERVED.