หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมการประชุม การจัดการประกวดมิสแกรนด์สงขลา 2023

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 นายธนวัตน์ พูนศิลป์ ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา มอบหมาย นายศิวัตน์ สุวรรณวงศ์ รองประธานหอการค้าฯ ร่วมการประชุม การจัดการประกวดมิสแกรนด์สงขลา 2023 โดยมี นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุม CEO ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา

Previous หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดและรับฟัง บทบาท หน้าที่ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

Leave Your Comment

พันธมิตรหอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

The Songkhla Chamber of Commerce

สำนักงาน

29 ถ.โชติวิทยะกุล4 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น.

© 2021 The Songkhla Chamber of Commerce. ALL RIGHTS RESERVED.