หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมแจกอาหารกล่องและน้ำดื่มให้กับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากวิกฤตโควิด-19 จำนวน 200 กล่อง

วานนี้ ( 6 พฤษภาคม 2563 ) หอการค้าจังหวัดสงขลา โดย นายกวิศพงษ์ สิริธนนนท์สกุล ประธานกรรมการ ร่วมด้วย คุณทรงพล จังศิริวัฒนธำรง รองประธาน/ประธานฝ่ายส่งเสริมผู้ประกอบการรุ่นใหม่ Start Up คุณชัยวัฒน์ ประยงค์มรกต กรรมการ/ประธานฝ่ายผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (YEC) ร่วมแจกอาหารกล่องและน้ำดื่มให้กับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากวิกฤตโควิด-19 จำนวน 200 กล่อง โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดสงขลา และ โรงแรมลีการ์เดนส์พลาซ่า หาดใหญ่ ร่วมสนับสนุนอาหารกล่อง เพิ่มอีกจำนวน 100 กล่อง ณ หน้าห้าง เค แอนด์ เค สาขาหัวรั้ว อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

Previous หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมพิธีส่งมอบห้องตรวจเชื้อความดันลบแบบเคลื่อนที่ (Mobile Negative Pressure SWAB Unit) ให้กับ โรงพยาบาลสงขลา

Leave Your Comment

พันธมิตรหอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

The Songkhla Chamber of Commerce

สำนักงาน

29 ถ.โชติวิทยะกุล4 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น.

© 2021 The Songkhla Chamber of Commerce. ALL RIGHTS RESERVED.