หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมเวทีระดมความคิดเห็น การศึกษาความเหมาะสมของพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นที่ตั้งศูนย์รวมสำนักงานของ กยท. ในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 นายธนวัตน์ พูนศิลป์ ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมเวทีระดมความคิดเห็น การศึกษาความเหมาะสมของพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นที่ตั้งศูนย์รวมสำนักงานของ กยท. ในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง ณ ประชุมสำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา

Previous มหกรรมแก้หนี้ ภาคใต้

Leave Your Comment

พันธมิตรหอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

The Songkhla Chamber of Commerce

สำนักงาน

29 ถ.โชติวิทยะกุล4 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น.

© 2021 The Songkhla Chamber of Commerce. ALL RIGHTS RESERVED.