หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 31 ตุลาคม 2565 นายธนวัตน์ พูนศิลป์ ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา มอบหมาย ดร.มาลิน สืบสุข รองประธานหอการค้าฯ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุม CEO ชั้น5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา

Previous หอการค้าจังหวัดสงขลา ประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสงขลา

Leave Your Comment

พันธมิตรหอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

The Songkhla Chamber of Commerce

สำนักงาน

29 ถ.โชติวิทยะกุล4 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น.

© 2021 The Songkhla Chamber of Commerce. ALL RIGHTS RESERVED.