หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมสรุปเตรียมการจัดงาน Hatyai Hard Sale 2022

วันที่ 5 กันยายน 2565 นายธนวัตน์ พูนศิลป์ ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมสรุปเตรียมการจัดงาน Hatyai Hard Sale 2022 ซึ่งกำหนดจัดระหว่างวันที่ 16 – 18 กันยายน 2565 ณ บริเวณแยกโอเดียน หาดใหญ่ โดยมี นายจรูญ แก้วมุกดากุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา เป็นประธานในที่ประชุมฯ ณ ห้องราชาวดี โรงแรมบุรีศรีภู คอนเวนชั่น หาดใหญ จ.สงขลา

Previous หอการค้าจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบันจังหวัดสงขลา (กกร.สงขลา) ร่วมประชุมคณะสภาเศรษฐกิจจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 4/2565

Leave Your Comment

พันธมิตรหอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

The Songkhla Chamber of Commerce

สำนักงาน

29 ถ.โชติวิทยะกุล4 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น.

© 2021 The Songkhla Chamber of Commerce. ALL RIGHTS RESERVED.