หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมสร้างความเข้าใจ และการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ( MOU ) ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการจัดตั้งและขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือสังคมสงขลาปันสุข

วันที่ 6 กันยายน 2566 นายธนวัตน์ พูนศิลป์ ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา มอบหมายให้ นายอดิศร เชษฐเผ่าพันธ์ กรรมการหอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมสร้างความเข้าใจ และการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ( MOU ) ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการจัดตั้งและขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือสังคมสงขลาปันสุข

🛑 จังหวัดสงขลา
ร่วมผนึกกำลัง 47 หน่วยงานองค์กรในพื้นที่ ดำเนินการจัดตั้งและ
ขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือสังคมสงขลาปันสุข
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายและ
ทุกช่วงวัย

นางวิไลวรรณ สุวรรณรักษา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา พร้อมด้วย หน่วยงานภาครัฐ
ภาคประชาสังคม
องค์กรภาคธุรกิจในจังหวัดสงขลา 47 แห่ง เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง

หน่วยงานองค์กรในจังหวัดสงขลา ทั้ง 47 แห่ง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การจัดตั้งและขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือสังคมสงขลาปันสุข เพื่อให้ทุกฝ่ายเห็นความสำคัญและเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเชิงพื้นที่ให้เกิดความคุ้มค่า

โดยมี นางสุรียพรรณ์
ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา
เป็นประธานในพิธี

ณ ห้องสกายเลาจน์ ชั้น 8
โรงแรมกรีนเวิลด์ พาเลซ อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

Previous หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมสรุปเตรียมการจัดงาน Hatyai Hard Sale 2022

Leave Your Comment

พันธมิตรหอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

The Songkhla Chamber of Commerce

สำนักงาน

29 ถ.โชติวิทยะกุล4 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น.

© 2021 The Songkhla Chamber of Commerce. ALL RIGHTS RESERVED.