หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมโครงการ depa mini Transformation Voucher

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 หอการค้าจังหวัดสงขลา โดย นายธนวัตน์ พุนศิลป์ ประธานกรรมการ ,นายสมหมาย เจ่งถาวร กรรมการเลขาธิการ , นายสุปัญญา ลาภาโรจน์กิจ กรรมการเหรัญญิก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หอการค้าฯ ร่วมประชุมโครงการ depa mini Transformation Voucher โดย นายปกรณ์ ปรีชาวุฒิเดช ผู้จัดการ สาขาภาคใต้ตอนล่าง สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) และทีมงานฯ ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานหอการค้าจังหวัดสงขลา

Previous หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงื่อนไข

Leave Your Comment

พันธมิตรหอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

The Songkhla Chamber of Commerce

สำนักงาน

29 ถ.โชติวิทยะกุล4 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น.

© 2021 The Songkhla Chamber of Commerce. ALL RIGHTS RESERVED.