หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมหารือ แนวทางการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวครึ่งปีหลังของงบประมาณ ประจำปี 2565

วันที่ 4 สิงหาคม 2565 นายธนวัตน์ พูนศิลป์ ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมหารือ การดำเนินการด้านการท่องเที่ยวให้เป็นในแนวทางกันโดยบูรณาการร่วมกัน เพื่อแก้ไข รับฟังความคิดเห็น รับฟังปัญหา การขับเคลื่อน ในการ นำมาพัฒนา ปรับปรุงแก้ไข และเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวครึ่งปีหลังของงบประมาณ ประจำปี 2565 เพื่อสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการในท้องถิ่น ภายหลังจากการเกิดสถานการณ์โควิด -19 ได้คลี่คลายลง โดยมีรศ.ดร.วิชัย กาญจนสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ พร้อม นายอาหมัด เบ็ญอาหลี รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ ที่ปรึกษานายกฯ เลขานุการฯ เป็นประธานในที่ประชุม ณ หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่

Previous หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคใต้ ครั้งที่ 2/2565

Leave Your Comment

พันธมิตรหอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

The Songkhla Chamber of Commerce

สำนักงาน

29 ถ.โชติวิทยะกุล4 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น.

© 2021 The Songkhla Chamber of Commerce. ALL RIGHTS RESERVED.