หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน PATA Destination Marketing Forum 2022 จังหวัดสงขลา ครั้งที่2

วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 นายธนวัตน์ พูนศิลป์ ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา มอบหมาย นายศิวัตน์ สุวรรณวงศ์ รองประธานหอการค้าฯ ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน PATA Destination Marketing Forum 2022 จังหวัดสงขลา ครั้งที่2 ณ ห้องประชุม Conferenc Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี

Previous หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 13/2564 – 2565

Leave Your Comment

พันธมิตรหอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

The Songkhla Chamber of Commerce

สำนักงาน

29 ถ.โชติวิทยะกุล4 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น.

© 2021 The Songkhla Chamber of Commerce. ALL RIGHTS RESERVED.