หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 13/2564 – 2565

วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 นายธนวัตน์ พูนศิลป์ ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 13/2564 – 2565 โดยมีประเด็นสำคัญในการหารือเตรียมความพร้อมในการต้อนรับและประชุมร่วมกับคณะกรรมการปฎิรูป ด้านเศรษฐกิจ หอการค้าไทย ซึ่งกำหนดลงพื้นที่ จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมชั้น3 หอการค้าจังหวัดสงขลา และทางออนไลน์

Previous หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด (จังหวัดสงขลา) ครั้งที่2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

Leave Your Comment

พันธมิตรหอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

The Songkhla Chamber of Commerce

สำนักงาน

29 ถ.โชติวิทยะกุล4 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น.

© 2021 The Songkhla Chamber of Commerce. ALL RIGHTS RESERVED.