หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด (จังหวัดสงขลา) ครั้งที่2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 นายธนวัตน์ พูนศิลป์ ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา มอบหมาย นางกุลชฎา ลาภาโรจน์กิจ กรรมการรองเลขาธิการ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด (จังหวัดสงขลา) ครั้งที่2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา ชั้น2 ศาลากลางจังหวัด (หลังใหม่) อ.เมือง จ.สงขลา

Previous หอการค้าจังหวัดสงขลา เข้าพบ นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เพื่อเสนอแนวทางในการขับเคลื่อนการปฎิรูปเศรษฐกิจจังหวัดสงขลา ตามข้อเสนอของภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องในจังหวัดสงขลา

Leave Your Comment

พันธมิตรหอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

The Songkhla Chamber of Commerce

สำนักงาน

29 ถ.โชติวิทยะกุล4 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น.

© 2021 The Songkhla Chamber of Commerce. ALL RIGHTS RESERVED.