หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมกิจกรรม K&K เดินวิ่งการกุศล ครั้งที่ 14

วันที่ 10 กรกฎาคม 2565 นายธนวัตน์ พูนศิลป์ ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา และ คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมกิจกรรม K&K เดินวิ่งการกุศล ครั้งที่ 14 เพื่อผู้ป่วยโรคหัวใจ ณ เคแอนด์เค สาขาสามชัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดย K&K ร่วมกับ คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายทั้งหมด นำไปสนับสนุนผู้ป่วยในมูลนิธิโรคหัวใจ ของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์

Previous หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการบริจาคโลหิตครั้งที่ 3 ประจำปี 2565

Leave Your Comment

พันธมิตรหอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

The Songkhla Chamber of Commerce

สำนักงาน

29 ถ.โชติวิทยะกุล4 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น.

© 2021 The Songkhla Chamber of Commerce. ALL RIGHTS RESERVED.