หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้ที่มีผลงานดีเด่น ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี พ.ศ. 2564

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 นายธนวัตน์ พูนศิลป์ ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นางรุ่งรัตน์ ชัยจิระธิกุล รองประธานกรรมการ ร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้ที่มีผลงานดีเด่น ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยมี นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม CEO ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา

ภาพ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

Previous รายงานภาวะการค้าชายแดนไทย-มาเลเซีย และการค้าระหว่างประเทศจังหวัดสงขลา ประจำเดือน ธันวาคม 2564

Leave Your Comment

พันธมิตรหอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

The Songkhla Chamber of Commerce

สำนักงาน

29 ถ.โชติวิทยะกุล4 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น.

© 2021 The Songkhla Chamber of Commerce. ALL RIGHTS RESERVED.