หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมระดมความคิดเห็นกรอบแผนพัฒนาฯ

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 หอการค้าจังหวัดสงขลา โดย นายธนวัตน์ พูนศิลป์ ประธานกรรมการ ร่วมประชุมระดมความคิดเห็นกรอบแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ระดับกลุ่มจังหวัด (จังหวัดสงขลา สตูล ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส) ณ โรงแรมสยามออเรียนทัล หาดใหญ่ ตำบล หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ สงขลา

Previous หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมเป็นเกียรติโครงการบริจาคโลหิต “หนึ่งคนให้ หลายคนรับ ครั้งที่ 2 ประจำปี2564 ”

Leave Your Comment

พันธมิตรหอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

The Songkhla Chamber of Commerce

สำนักงาน

29 ถ.โชติวิทยะกุล4 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น.

© 2021 The Songkhla Chamber of Commerce. ALL RIGHTS RESERVED.