หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดกิจกรรมเจรจาธุรกิจออนไลน์ “Songkhla Southern Bazaar Online Business Matching”

วันนี้ 17 พฤศจิกายน 2564 หอการค้าจังหวัดสงขลา นายธนวัตน์ พูนศิลป์ ประธานกรรมการ ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดกิจกรรมเจรจาธุรกิจออนไลน์เพื่อปรับตัวให้เข้ากับ สถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ภายใต้ชื่องาน “Songkhla Southern Bazaar Online Business Matching” ระหว่างวันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2564 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา (นายเจษฎา จิตรัตน์)เป็นประธานในพิธี ณ โรงแรมคริสตัลหาดใหญ่ อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

Previous หอการค้าจังหวัดสงขลา ประชุมเตรียมความพร้อมเปิดพื้นที่การท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา ร่วมกับ รมช.มหาดไทย

Leave Your Comment

พันธมิตรหอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

The Songkhla Chamber of Commerce

สำนักงาน

29 ถ.โชติวิทยะกุล4 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น.

© 2021 The Songkhla Chamber of Commerce. ALL RIGHTS RESERVED.