หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมพิธีส่งมอบบ้านให้กับ ยายฉาย – ตาสวัสดิ์ ทองแกมแก้ว กลุ่มผู้เปราะบางทางสังคมในพื้นที่ตำบลท่าข้าม

วันนี้ ( 10 พฤษภาคม 2566 ) นายทรงพล จังศิริวัฒนธำรง ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา และ นายธนวัตน์ พูนศิลป์ ประธานกรรมการที่ปรึกษาหอการค้าฯ พร้อมด้วย ผู้แทนจากสมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดสงขลา ร่วมพิธีส่งมอบบ้านให้กับ ยายฉาย – ตาสวัสดิ์ ทองแกมแก้ว กลุ่มผู้เปราะบางทางสังคมในพื้นที่ตำบลท่าข้าม ซึ่งเป็นโครงการที่หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมกับ สมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดสงขลา ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากคณะกรรมการฯ เพื่อสมทบทุนในการสร้างที่อยู่อาศัยให้แก่กลุ่มผู้เปราะบาง และได้รับความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ในการประสานงาน ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายสินธพ อินทรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม นางสาวอุไร เล็กน้อย ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายนพรัตน์ ธำรงทรัพย์ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยตัวแทนจากภาครัฐและเอกชน ร่วมในพิธีฯ ณ บ้านเลขที่ 54/1 หมู่ 2 ตำบลท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

Previous ศอ.บต. ร่วมกับ สถาบันการอาหารไทย โดยเชฟ ชุมพล แจ้งไพรเตรียมจัดการอบรมหลักสูตร เชฟอาหารไทยฮาลาล ระดับช้างเผือก

Leave Your Comment

พันธมิตรหอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

The Songkhla Chamber of Commerce

สำนักงาน

29 ถ.โชติวิทยะกุล4 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น.

© 2021 The Songkhla Chamber of Commerce. ALL RIGHTS RESERVED.