หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมประชุม กรอ. พร้อมผลักดันแนวคิด หาดใหญ่ Sandbox Plus พร้อมกับด่านนอก Sandbox

วันที่ 2 กันยายน 2564 หอการค้าจังหวัดสงขลา โดย นายธนวัตน์ พูนศิลป์ ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย ดร.สมพร สิริโปราณานนท์ กรรมการที่ปรึกษาหอการค้าฯ และ ดร.ไพโรจน์ ชัยจีระธิกุล กรรมการหอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจังหวัดสงขลา ครั้งที่2/2564 ณ ห้องประชุม CEO ชั้น5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา โดยมีนายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานในที่ประชุม โดยในที่ประชุมมีการผลักดันแนวคิด หาดใหญ่ sandboxplus พร้อมกับด่านนอก sandbox

๑.ที่ประชุมอภิปรายกันอย่างกว้างขวาง โดยรวมเห็นด้วยในเชิงหลักการแต่มีข้อสังเกตุหลายประการ ที่ต้องการให้ทีมเล็กไปดำเนินการต่อกับสนง.จังหวัด และใช้เวลาในการพูดคุยสร้างความเข้าใจ อาทิ ชื่อ sandbox ต้องสื่อสารทางสังคมให้ชัดเจนว่าแตกต่างจากภูเก็ตอย่างไร รวมไปถึงกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการให้มาคือใคร อย่างไร

๒.แนวคิดของหาดใหญ่ sandbox plus เน้นการสร้างเมืองปลอดภัยให้คนที่ปลอดภัย สร้างเมือง SMRAT&CLEAN คัดกรองผู้ติดเชื้อปลายทาง และควบคุมด้วย AI ให้ทุกคนสามารถเข้าถึงวัคซีน บนฐานความร่วมมือของภาคสาธารณสุข ภาคเศรษฐกิจ ภาคสังคม ในส่วนขอบเขตนั้นใช้สถานที่ของสถานประกอบการที่เข้าร่วมเป็นขอบเขตของ Sandbox ระยะแรกรับสมัครสถานประกอบการที่มีความพร้อมที่สุด เป็นต้นแบบในการใช้มาตรการรองรับความปลอดภัยที่จะสูงกว่า มาตรการที่ศบค.ประกาศ และใช้กันในปัจจุบันซึ่งประเมินกันแล้วว่าอาจจะทำให้เกิดการปิดเมืองซ้ำได้อีก ที่สำคัญ คณะทำงานต้องการเปิดเมืองอย่างยั่งยืน หากทดสอบแล้วว่าชุดแรกสำเร็จ จะขยายผลเพิ่มสถานประกอบการต่อไป

๓.การนำเสนอกรอ.เพื่อขอการสนับสนุนให้ส่งต่อความต้องการไปยังศบค.ในส่วนของการขอสนับสนุนวัคซีนและATK เพื่อเป้าหมายการลดการเสียชีวิต เศรษฐกิจเดินหน้าได้ กลุ่มเปราะบางได้รับการดูแล สร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล่้าในการเปิดบริการ

Previous ขอเชิญชวน เข้าร่วมกิจกรรมงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน ประจำปี 2564

Leave Your Comment

พันธมิตรหอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

The Songkhla Chamber of Commerce

สำนักงาน

29 ถ.โชติวิทยะกุล4 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น.

© 2021 The Songkhla Chamber of Commerce. ALL RIGHTS RESERVED.