หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการบริจาคโลหิตครั้งที่ 2 ประจำปี 2566

วันที่ 5 เมษายน 2566 นายทรงพล จังศิริวัฒนธำรง ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา มอบหมาย นางสาวจิตจัณ สาระวิโรจน์ รองประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการบริจาคโลหิตครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 โดยผู้เข้าร่วมบริจาคทั้งหมด 81 ท่านผู้ผ่านการตรวจ 70 ท่าน ผู้ไม่ผ่านการตรวจ 11 ท่าน ได้เลือดทั้งหมด 31,500 CC ณ ลานกิจกรรม ชั้น5 ห้างโอเดียนหาดใหญ่

Previous ขอเชิญชวน ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ YEC Songkhla เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในจังหวัดสงขลา

Leave Your Comment

พันธมิตรหอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

The Songkhla Chamber of Commerce

สำนักงาน

29 ถ.โชติวิทยะกุล4 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น.

© 2021 The Songkhla Chamber of Commerce. ALL RIGHTS RESERVED.