หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมพบปะพูดคุยประเด็นความร่วมมือระหว่างหอการค้าจังหวัดสงขลา กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศรีวิชัย

วันที่ 4 เมษายน 2566 นายทรงพล จังศิริวัฒนธำรง ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายสมหมาย เจ่งถาวร กรรมการเลขาธิการ ร่วมพบปะพูดคุยประเด็นความร่วมมือระหว่างหอการค้าจังหวัดสงขลา กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศรีวิชัย โดยมี ผศ.ชัยนันท์ ปัญญาวุทโส คณบดีคณะบริหารธุรกิจ และคณะฯ ณ ห้องประชุม ชั้น 3 หอการค้าจังหวัดสงขลา

Previous 5 มาตรการป้องกัน และลดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์

Leave Your Comment

พันธมิตรหอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

The Songkhla Chamber of Commerce

สำนักงาน

29 ถ.โชติวิทยะกุล4 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น.

© 2021 The Songkhla Chamber of Commerce. ALL RIGHTS RESERVED.