หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดงาน Mini อุตสาหกรรม Fair “พาเนล พลัส ปั้นตลาดอินทรีย์คู่ชุมชน”

วันที่ 4 เมษายน 2566 นายทรงพล จังศิริวัฒนธำรง ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา มอบหมาย นายกร สุริยพันธ์ กรรมการหอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดงาน Mini อุตสาหกรรม Fair “พาเนล พลัส ปั้นตลาดอินทรีย์คู่ชุมชน” ภายใต้โครงการปั้นตลาดโรงงานคู่ชุมชน โดยมี นายกองเอก พุทธ กฤชคงพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดงาน ณ บริษัท พาเนล พลัส จำกัด ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ภายในงานมีการจัดตลาดนัดสินค้าชุมชน สินค้าเกษตรภายในโรงงาน พร้อมทั้งนำสินค้าชุมชนในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่และพื้นที่ใกล้เคียง มาจำหน่ายสินค้าแก่พนักงานในโรงงาน และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วม ชม ชิม ช้อป สินค้าชุมชน สินค้าอุปโภค สินค้าเกษตร อาหาร ของใช้ ผ้าและเครื่องแต่งกาย เครื่องดื่ม และสินค้าอื่น ๆ มากมาย ซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ สร้างงาน สร้างอาชีพให้กลุ่มเกษตรกร ผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP และสร้างการกระจาย รายได้สู่ชุมชนด้วย

Previous หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เชิญสมาชิก และเครือข่ายเข้าร่วม โครงการ “ประชุมเมืองไทย เร่งสร้างเศรษฐกิจไทย” โดย TCEP

Leave Your Comment

พันธมิตรหอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

The Songkhla Chamber of Commerce

สำนักงาน

29 ถ.โชติวิทยะกุล4 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น.

© 2021 The Songkhla Chamber of Commerce. ALL RIGHTS RESERVED.