หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมงาน ”อนุรักษ์มรดกไทย” ประจำปี 2566

วันที่ 2 เมษายน 2566 นายทรงพล จังศิริวัฒนธำรง ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา มอบหมาย นางนฤมล อมรรัตน์วิทยา กรรมการหอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมงาน ”อนุรักษ์มรดกไทย” ประจำปี 2566
ณ เวทีศาลากลางน้ำสวนสาธารณะ เทศบาลนครหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

Previous หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ขอเชิญชวนทุกท่านเที่่ยวชมงาน UNFOLDING BANGKOK เปิดมุมใหม่กรุงเทพมหานคร

Leave Your Comment

พันธมิตรหอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

The Songkhla Chamber of Commerce

สำนักงาน

29 ถ.โชติวิทยะกุล4 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น.

© 2021 The Songkhla Chamber of Commerce. ALL RIGHTS RESERVED.