หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมปรึกษาหารือกับคณะกรรมการด้านการค้าและการพัฒนาเศรษฐกิจของ Penang Chinese Town Hall (PCTH)

วันนี้ 24 มีนาคม 2566 นายทรงพล จังศิริวัฒนธำรง ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย ดร.ไพโรจน์ ชัยจีระธิกุล กรรมการฝ่ายพัฒนาเมืองอัจฉริยะ Smart City และ นางสาววรรณวิมล บุญสกันต์ YEC Songkhla
ร่วมประชุมปรึกษาหารือกับคณะกรรมการด้านการค้าและการพัฒนาเศรษฐกิจของ Penang Chinese Town Hall (PCTH) โดย หอการค้าจังหวัดสงขลา ได้นำเสนอเรื่องศักยภาพของจังหวัดสงขลา ด้านการค้า การลงทุน และประเด็นเรื่อง Logistics ของสงขลา และรัฐปีนัง ณ ห้องประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

Previous ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมให้สัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายการบริหารหอการค้าจังหวัดสงขลา สมัยที่ 20 ประจำปีบริหาร 2566 – 2567 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ.5)

Leave Your Comment

พันธมิตรหอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

The Songkhla Chamber of Commerce

สำนักงาน

29 ถ.โชติวิทยะกุล4 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น.

© 2021 The Songkhla Chamber of Commerce. ALL RIGHTS RESERVED.