หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน “สงขลาเมืองอัจฉริยะ” (Songkhla Smart City) ครั้งที่ 1/2566

ันที่ 20 มีนาคม 2566 นายทรงพล จังศิริวัฒนธำรง ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา มอบหมาย ดร. ไพโรจน์ ชัยจีระธิกุล กรรมการหอการค้าฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน “สงขลาเมืองอัจฉริยะ” (Songkhla Smart City) ครั้งที่ 1/2566 โดยมี นายกองเอก พุทธ กฤชคงพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในการประชุม สำหรับการประชุม คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ได้มีการหารือแนวทางการพัฒนาจังหวัดสงขลาสู่เมืองอัจฉริยะ และพิจารณาข้อเสนอโครงการในการขอรับการพิจารณาเป็นเมืองอัจฉริยะในชื่อโครงการ “สงขลา ศูนย์กลางเศรษฐกิจ ประชาชนมีสุข สิ่งแวดล้อมยั่งยืน” ซึ่งมีโครงการที่ขอเสนอจำนวน 15 โครงการ แบ่งเป็น 6 ด้าน คือ โครงการด้านการดำรงชีวิตอัจฉริยะ (Smart Living) จำนวน 3 โครงการ ด้านการบริหารภาครัฐอัจฉริยะ (Smart Governance) จำนวน 1 โครงการ โครงการด้านสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart Environment) จำนวน 3 โครงการ ด้านพลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy) จำนวน 4 โครงการ ด้านเศรษฐกิจอัจฉริยะ (Smart Economy) จำนวน 3 โครงการ และโครงการด้านขนส่งอัจฉริยะ (Smart Mobility) จำนวน 1 โครงการ
ณ ห้องประชุม CEO ศาลากลางจังหวัดสงขลา

Previous หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมเป็นเกียรติในงาน Folding Bike Touring Camping Thailand-Malaysia “พับใจให้กัน สานสัมพันธ์ ไทย-มาเลเซีย ต้อนรับนักปั่นจักรยานล้อเล็กและส่งขบวนนักปั่นเดินทางกลับ”

Leave Your Comment

พันธมิตรหอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

The Songkhla Chamber of Commerce

สำนักงาน

29 ถ.โชติวิทยะกุล4 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น.

© 2021 The Songkhla Chamber of Commerce. ALL RIGHTS RESERVED.