หอการค้าจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย ผู้แทนจากภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางในการขับเคลื่อนการปฎิรูปเศรษฐกิจจังหวัดสงขลา

วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 นายธนวัตน์ พูนศิลป์ ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย ผู้แทนจากภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางในการขับเคลื่อนการปฎิรูปเศรษฐกิจจังหวัดสงขลา เพื่อเสนอต่อท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา โดยที่ประชุมมีมติดังต่อไปนี้

  1. ด้านการเกษตร ผลักดันและส่งเสริมปลากะพง 3 น้ำ โดยการส่งเสริมการเลี้ยงปลากะพง การแปรรูปผลิตภัณฑ์ การสร้างมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนการสร้าง Story ให้น่าสนใจ เพื่อความยั่งยืนต่อไป
  2. ด้านการท่องเที่ยว เสนอเส้นทางท่องเที่ยว Hatyai Chinatown โดยใช้ชื่อ “เยาวราชหาดใหญ่” เน้นด้านอาหาร ด้านศรัทธา และ ด้านวัฒนธรรม
  3. ด้านการค้า-การลงทุน ผลักดันด้านการค้าชายแดน การพัฒนาท่าเรือน้ำลึกสงขลา และการบริหารจัดการบริเวณด่านสะเดาให้มีความรวดเร็วมากขึ้น

ณ ห้องประชุมหอการค้าฯ

Previous หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพื้นที่ภาคใต้ (สำนักงาน กสม. พื้นที่ภาคใต้)

Leave Your Comment

พันธมิตรหอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

The Songkhla Chamber of Commerce

สำนักงาน

29 ถ.โชติวิทยะกุล4 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น.

© 2021 The Songkhla Chamber of Commerce. ALL RIGHTS RESERVED.