หอการค้าจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 9/2564 – 2565

วันที่ 9 มีนาคม 2565 นายธนวัตน์ พูนศิลป์ ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 9/2564 – 2565 และร่วมถ่ายภาพทำเนียบคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดสงขลา ประจำปีบริหาร 2564 – 2565 เพื่อประกอบการจัดพิมพ์หนังสือที่ระลึกงานสถาปนาคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดสงขลา ซึ่งกำหนดจัดในเดือนพฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมบุรีศรีภู คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

Previous ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดงาน “มหกรรมสินค้าพาณิชย์ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ชายแดนใต้”

Leave Your Comment

พันธมิตรหอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

The Songkhla Chamber of Commerce

สำนักงาน

29 ถ.โชติวิทยะกุล4 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น.

© 2021 The Songkhla Chamber of Commerce. ALL RIGHTS RESERVED.