หอการค้าจังหวัดสงขลา ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนจังหวัดสงขลาสู่การเป็นจุดหมายปลายทางการจัดงานไมซ์ระดับนานาชาติ ครั้งที่2/2566

วันที่ 1 มีนาคม 2566 นายธนวัตน์ พูนศิลป์ ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา มอบหมาย นายศิวัตน์ สุวรรณวงศ์ รองประธานฯ ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนจังหวัดสงขลาสู่การเป็นจุดหมายปลายทางการจัดงานไมซ์ระดับนานาชาติ ครั้งที่2/2566
1. ตั้งเป้าสงขลาเป็น MICE Destination ระดับนานาชาติ ในปี 2568
2. กิจกรรมที่สำคัญในปี นี้ ที่ทางคณะฯ นำเสนอ
2.1 Fuji rock music festival เทศกาลดนตรี และศิลปะ สำหรับครอบครัว
2.2 Awaken งาน Light &sound ที่จะร่วมมือกับ ทาง YEC
3. นำสงขลาเข้าประเมิน Global destination sustainability ให้ได้อยู่ใน ranking top 30 เป็นเมืองที่ 2 ของประเทศไทย ต่อจาก กรุงเทพ
ณ ห้องประชุมติณสูลานนท์ ชั้น3 สนามกีฬาติณสูลานนท์

Previous หอการค้าจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย กรรมการ YEC สมาชิกหอการค้า และผู้ประกอบการ ร่วมต้อนรับและพบปะพูดคุยด้านการค้า การลงทุน กับคณะผู้บริหาร PETRONAS กว่า 30 คน เนื่องในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงาน ณ จังหวัดสงขลา

Leave Your Comment

พันธมิตรหอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

The Songkhla Chamber of Commerce

สำนักงาน

29 ถ.โชติวิทยะกุล4 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น.

© 2021 The Songkhla Chamber of Commerce. ALL RIGHTS RESERVED.