หอการค้าจังหวัดสงขลา ประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการภาครัฐ

วันที่ 20 มกราคม 2566 นายธนวัตน์ พูนศิลป์ ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา ประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการภาครัฐ โดยมี นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข รองเลขาธิการ ก.พ.ร. ร่วมสรุปผลการพัฒนาประสิทธิภาพการบริการภาครัฐภายใต้ความร่วมมือจากภาคเอกชนในรอบปีที่ผ่านมา และทิศทางการพฒนาประสิทธิภาพการให้บริการภาครัฐในระยะต่อไป ณ ห้องทิพเกสร ชั้น7 โรงแรมนิวซีซั่นสแควร์หาดใหญ่ จ.สงขลา

Previous หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมเข้าเยี่ยมคารวะอวยพรปีใหม่ นายบุญเลิศ ลาภาโรจน์กิจ กรรมการที่ปรึกษาอาวุโส และ อดีตประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา

Leave Your Comment

พันธมิตรหอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

The Songkhla Chamber of Commerce

สำนักงาน

29 ถ.โชติวิทยะกุล4 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น.

© 2021 The Songkhla Chamber of Commerce. ALL RIGHTS RESERVED.