หอการค้าจังหวัดสงขลา ประชุมเตรียมความพร้อมเปิดพื้นที่การท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา ร่วมกับ รมช.มหาดไทย

วันที่ (31 ตุลาคม 64) หอการค้าจังหวัดสงขลา โดย นายธนวัตน์ พูนศิลป์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมเปิดพื้นที่การท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา สำหรับความพร้อมของพื้นที่นำร่อง 3 อำเภอ คืออำเภอสะเดา อำเภอหาดใหญ่ และอำเภอเมือง

1.ด้านมาตรฐาน SHA, SHA+ ซึ่งมีแผนการประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานประกอบการเข้ารับการประเมินมาตรฐาน SHA และจัดคลินิก SHA สัญจร พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการ SHA+

2.ด้าน Standard Operation Procedure: SOP ของจังหวัดสงขลา

3.ความพร้อมด้านระบบกำกับติดตามผู้เดินทาง

4.การเตรียมมาตรการผ่านแดน ทั้งด่านพรมแดน และท่าอากาศยาน

5.การสร้างการรับรู้ การประชาสัมพันธ์การเปิดการท่องเที่ยว

6.ความพร้อมด้านการฉีดวัคซีน ซึ่ง หากแยกรายอำเภอที่นำร่อง อำเภอเมืองสงขลาการได้รับการฉีดวัคซีน คิดเป็นร้อยละ 73.97 อำเภอหาดใหญ่คิดเป็นร้อยละ 83.63 และอำเภอสะเดา คิดเป็นร้อยละ 48.81 (ข้อมูลวันที่ 27 ตุลาคม 2564 )

โดยมีนายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ประธานการประชุมเตรียมความพร้อมเปิดการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา ณ ห้องประชุมเทพทาโร โรงแรมบุรีศรีภู บูติก อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

Previous หอการค้าจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย คณะกรรมการ กกร. จังหวัดสงขลา ร่วมเข้าพบและแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา

Leave Your Comment

พันธมิตรหอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

The Songkhla Chamber of Commerce

สำนักงาน

29 ถ.โชติวิทยะกุล4 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น.

© 2021 The Songkhla Chamber of Commerce. ALL RIGHTS RESERVED.