หอการค้าจังหวัดสงขลา ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงื่อนไข ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจําทางประจําจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 2/2566

วันที่ 5 เมษายน 2566 นายทรงพล จังศิริวัฒนธำรง ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา มอบหมาย ดร.มาลิน สืบสุข รองประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงื่อนไข ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจําทางประจําจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สํานักงานขนสงจังหวัดสงขลา

Previous หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการบริจาคโลหิตครั้งที่ 2 ประจำปี 2566

Leave Your Comment

พันธมิตรหอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

The Songkhla Chamber of Commerce

สำนักงาน

29 ถ.โชติวิทยะกุล4 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น.

© 2021 The Songkhla Chamber of Commerce. ALL RIGHTS RESERVED.