หอการค้าจังหวัดสงขลา จัดกิจกรรม “หอการค้าแคร์” อุดหนุนผู้ประกอบการร้านอาหารในจ.สงขลา พร้อมส่งมอบอาหารพร้อมน้ำดื่มให้กับ บุคลากรทางการแพทย์ รพ.กรุงเทพ และ รพ.ราษฎร์ยินดี

วันนี้ ( 27 สิงหาคม 2564 ) หอการค้าจังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมโครงการ “หอการค้าแคร์” เพื่ออุดหนุนซื้ออาหารกับผู้ประกอบการร้านอาหารในจังหวัดสงขลา และส่งมอบอาหารพร้อมน้ำดื่มให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในสถานพยาบาลที่เป็นจุดให้บริการวัคซีน โดยในวันนี้ มีผู้แทนจากหอการค้าฯ คุณธนวัตน์ พูนศิลป์ ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา คุณทรงพล จังศิริวัฒนธำรง รองประธานหอการค้า คุณธีรภาพ ลิ่วลักษณ์ และ คุณจิรัสย์ วิศิษฐ์จารุกุล กรรมการหอการจังหวัดสงขลา ร่วมส่งมอบอาหารพร้อมเครื่องดื่ม ให้กับ บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลกรุงเทพ และ โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี ณ จุดให้บริการวัคซีนของโรงพยาบาล

#ขอบคุณคณะกรรมการหอการค้าฯ ทุกท่านที่ให้การสนับสนุนงบประมาณ
#ขอบคุณมูลนิธิโคคา-โคลา ประเทศไทย (บมจ.หาดทิพย์) ให้การสนับสนุนน้ำดื่ม
#ขอส่งกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่าน
#มื้อพิเศษเพื่อคนพิเศษของเรา….ขอบคุณที่ใส่ใจเรา

Previous รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดสงขลา เดือนกรกฎาคม 2564

Leave Your Comment

พันธมิตรหอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

The Songkhla Chamber of Commerce

สำนักงาน

29 ถ.โชติวิทยะกุล4 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น.

© 2021 The Songkhla Chamber of Commerce. ALL RIGHTS RESERVED.