หอการค้าจังหวัดสงขลา จัดประชุมคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1 ประจำปีบริหาร 2566-2567

วันที่ 29 มีนาคม 2566 หอการค้าจังหวัดสงขลา จัดประชุมคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1 ประจำปีบริหาร 2566-2567 โดย นายทรงพล จังศิริวัฒนธำรง ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลาท่านใหม่ เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมแถลงนโยบาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจในการบริหารหอการค้าจังหวัดสงขลา ในปีบริหาร 2566 – 2567 ต่อที่ประชุม ซึ่งมีกรรมการที่ปรึกษา รองประธาน และคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ เข้าร่วมประชุมและร่วมเสนอแนวคิดในการทำงานเพื่อร่วมขับเคลื่อนหอการค้าจังหวัดสงขลา และหลังเสร็จสิ้นการประชุม จัดแถลงนโยบาย วิสัยทันศ์ และพันธกิจ ต่อสื่อมวลชน ณ ห้องเทพทาโร โรงแรมบุรีศรีภู คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

Previous หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน ” หาดใหญ่มิดไนท์สงกรานต์ ประจำปี 2566 “

Leave Your Comment

พันธมิตรหอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

The Songkhla Chamber of Commerce

สำนักงาน

29 ถ.โชติวิทยะกุล4 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น.

© 2021 The Songkhla Chamber of Commerce. ALL RIGHTS RESERVED.