หอการค้าจังหวัดสงขลา จัดประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชนจังหวัดสงขลา (กกร.) เพื่อรับฟังการแถลงนโยบายและวิสัยทัศน์ของผู้ลงสมัครนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่

วานนี้ ( 22 มีนาคม 2564 ) หอการค้าจังหวัดสงขลา จัดประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชนจังหวัดสงขลา (กกร.) เพื่อรับฟังการแถลงนโยบายและวิสัยทัศน์ของผู้ลงสมัครนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ โดย มีนายโอภาส กว้างคณานุรักษ์ ตัวแทนผู้สมัครหมายเลข 1 ดร.ไพร พัฒโน ผู้สมัครหมายเลข 2 พล.ต.ท. สาคร ทองมุณี ผู้สมัครหมายเลข 3 นายพงษ์ศักดิ์ จิโรภาส ผู้สมัครหมายเลข 4 และนายประยูร วงศ์ปรีชากร ผู้สมัครหมายเลข 5 และผู้แทนจากองค์กรภาคเอกชนจังหวัดสงขลา ได้นำเสนอแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจของหาดใหญ่ พร้อมมอบข้อเสนอของ กกร. ต่อว่าที่นายกเทศมนตรีนครีหาดใหญ่ ทั้ง 5 ท่าน ณ ห้องเทพาโร โรงแรมบุรี ศรีภู โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

Previous จังหวัดสงขลา หารือแนวทางการตรวจคัดกรองโควิด-19 ของพนักงานขับรถขนส่งสินค้าข้ามด่านพรมแดน ไทย-มาเลเซีย

Leave Your Comment

พันธมิตรหอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

The Songkhla Chamber of Commerce

สำนักงาน

29 ถ.โชติวิทยะกุล4 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น.

© 2021 The Songkhla Chamber of Commerce. ALL RIGHTS RESERVED.