รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดสงขลา เดือนมิถุนายน 2565

Previous หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน PATA Destination Marketing Forum 2022 จังหวัดสงขลา ครั้งที่2

Leave Your Comment

พันธมิตรหอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

The Songkhla Chamber of Commerce

สำนักงาน

29 ถ.โชติวิทยะกุล4 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น.

© 2021 The Songkhla Chamber of Commerce. ALL RIGHTS RESERVED.