รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดสงขลา เดือนสิงหาคม 2564

Previous ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมสัมมนา โครงการ “SME มีที่ มีเงิน”

Leave Your Comment

พันธมิตรหอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

The Songkhla Chamber of Commerce

สำนักงาน

29 ถ.โชติวิทยะกุล4 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น.

© 2021 The Songkhla Chamber of Commerce. ALL RIGHTS RESERVED.