ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมให้สัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายการบริหารหอการค้าจังหวัดสงขลา สมัยที่ 20 ประจำปีบริหาร 2566 – 2567 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ.5)

วันนี้ ( 28 มีนาคม 2566 ) นายทรงพล จังศิริวัฒนธำรง ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมให้สัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายการบริหารหอการค้าจังหวัดสงขลา สมัยที่ 20 ประจำปีบริหาร 2566 – 2567 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ.5)

Previous สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา ประชาสัมพันธ์ร้านอาหาร Thai SELECT จังหวัดสงขลา จำนวน 11 ร้าน

Leave Your Comment

พันธมิตรหอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

The Songkhla Chamber of Commerce

สำนักงาน

29 ถ.โชติวิทยะกุล4 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น.

© 2021 The Songkhla Chamber of Commerce. ALL RIGHTS RESERVED.