ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมเป็นเกียรติงานสถาปนาคณะกรรมการสมาคมเอสเอ็มอี จังหวัดสงขลา ปีบริหาร 2566-2567

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 นายธนวัตน์ พูนศิลป์ ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมเป็นเกียรติงานสถาปนาคณะกรรมการสมาคมเอสเอ็มอี จังหวัดสงขลา ปีบริหาร 2566-2567 บริหารโดย คุณภควัต ศิริมหาชัย นายกสมาคม SMEs จังหวัดสงขลา ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านพล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีเทศบาลนครหาดใหญ่ เป็นประธานในงานสถาปนา ณ ห้อง Kingston ชั้น5 โรงแรมคริสตัน หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

Previous หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 20/2564 – 2565

Leave Your Comment

พันธมิตรหอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

The Songkhla Chamber of Commerce

สำนักงาน

29 ถ.โชติวิทยะกุล4 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น.

© 2021 The Songkhla Chamber of Commerce. ALL RIGHTS RESERVED.