ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมเป็นเกียรติเปิดงาน Eat Pray Love หาดใหญ่

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 นายธนวัตน์ พูนศิลป์ ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมเป็นเกียรติเปิดงาน Eat Pray Love หาดใหญ่ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ รวมถึงสร้างความรักความผูกพันร่วมกันของคนในพื้นที่ โดยจัดให้มีกิจกรรมภายในงาน เช่น จัดแสดงแสงสีอาคารเก่าแก่โบราณ นิทรรศการ Eat Pray Love @ Hatyai อาคารตึกชิโนยูโรเปี้ยน การออกร้านอาหาร สินค้า และผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์บนฐานทุนวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์เกี่ยวข้องกับหาดใหญ่ พร้อมชมการสาธิตการทำอาหารมงคล ณ บริเวณถนนนิพัทร์อุทิศ 1 และบริเวณลานสุขใจ

Previous หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้ที่มีผลงานดีเด่นของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี พ.ศ. 2565

Leave Your Comment

พันธมิตรหอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

The Songkhla Chamber of Commerce

สำนักงาน

29 ถ.โชติวิทยะกุล4 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น.

© 2021 The Songkhla Chamber of Commerce. ALL RIGHTS RESERVED.